Home » Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van A.V. Beauty & Brow Bar


Om alles vlot te laten verlopen zijn er enkele huisregels die A.V. Beauty & Brow Bar in acht neemt.

 

Het maken van een afspraak:

 • Om lange wachttijden te vermijden, vragen we om je afspraken tijdig in te plannen.
 • Aangezien ik tijdens de behandeling de telefoon niet kan beantwoorden verzoek ik U voor het maken van een afspraak het online boeking systeem te gebruiken, een e-mail te sturen via info@avbeauty.be of een boodschap in te spreken op mijn voicemail. Vergeet in alle gevallen ook niet even uw persoonlijke gegevens achter te laten. (naam, voornaam en gsm nummer.)
 • Bij het maken van een afspraak gaat u akkoord met de annuleringsvoorwaarden.
 • U krijgt uw afspraak steeds bevestigd via e-mail. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om uw correct mailadres op te geven. De gemaakte afspraak niet nakomen met als reden de mail niet gezien/ontvangen te hebben is geen geldige reden! De afspraak wordt in dit geval aangerekend zoals vernoemd in verdere voorwaarden.
 • Bij verschillende behandelingen wordt er een voorschot gevraagd. Deze wordt automatisch gevraagd bij het online boeken van de afspraak, het maken van de afspraak in het salon of na verkrijgen van een factuur per mail. Geen voorschot = geen afspraak.

Wees op tijd:

 • Zorg dat u tijdig aanwezig bent op de afspraak. Zo verloopt de planning vlot en kan iedereen gebruik maken van de tijd die voor hem/haar gereserveerd is.
 • Ca 10 tot 5 minuten op voorhand arriveren is ideaal, zo starten we zeker op tijd.

Te laat komen:

 • Denkt U te laat te komen? Gelieve mij op voorhand telefonisch te verwittigen.
 • De gereserveerde tijd wordt speciaal voor U vrij gehouden. Mocht u dus te laat op uw afspraak zijn dan gaat deze tijd van de behandelingsduur af zodat de volgende klant niet moet wachten door uw toedoen. De kosten voor een volledige behandeling worden echter wel aangerekend.
 • In het geval U te laat bent is het ter beoordeling van de schoonheidsspecialiste of de behandeling nog wel (volledig) door kan gaan. Indien de behandeling geannuleerd moet worden, worden er kosten in rekening gebracht volgens het annuleringsbeleid.

Verhindering of annulering van de afspraak:

 • U kunt uw behandeling tot een bepaalde tijd voor de geplande afspraak kosteloos verschuiven of annuleren zodat de gereserveerde tijd kan worden ingeboekt voor een andere cliënt:
  Tot ten laatste 48u op voorhand voor microblading en plasmalifting tot ten laatste 24u op voorhand voor alle andere behandelingen.
 • Wanneer U genoodzaakt bent om laattijdig te annuleren, vraag ik dit te doen telefonisch en tijdens de openingsuren.
 • Indien U de verzorging te laat annuleert, ben ik genoodzaakt dit in rekening te brengen wegens verloren tijd en inkomsten.
 • Kosten worden berekend als volgt:

  50% van het totaalbedrag van de behandeling of het inhouden van het voorschot
  OF
  100% van het totaalbedrag in aankoop van producten bij volgend bezoek, na correct vergoeden van de eerste 50% op voorhand. (= het eerlijkste voor U en mij!)

Hygiëne:

 • Ik ga zorgvuldig met de hygiëne en veiligheid om. Om het verspreiden van bacteriën en schimmels te voorkomen worden alle instrumenten frequent tijdens en na elke behandeling gereinigd en ontsmet volgens procedure.
 • Ik verklaar ook behandelingen zoals microblading en plasmalifting uit te voeren volgens de hygiëneregels zoals ze staan aanbevolen in het KB van 25 november 2005 betreffende de reglementering van tatoeages en piercings.
 • Er wordt van de cliënt verwacht dat zij zich houden aan de persoonlijke hygiëne regels. Wanneer dit niet gebeurt behoud ik het recht om cliënten te weigeren waarvan de persoonlijke hygiene de wensen overlaat.

Algemeen:

 • Ik werk uitsluitend met kwalitatieve producten. Helaas is een (allergische) reactie nooit uitgesloten. Bij het maken van een afspraak ga ik er automatisch van uit dat de klant zich op voorhand heeft geïnformeerd over mogelijke risico's (die overigens grotendeels vermeld staan op de website) en geen schuld legt bij de behandelende specialiste mochten er negatieve gevolgen ontstaan. Eventuele (dokters)kosten worden dan ook voor eigen rekening genomen.
 • Er wordt niet gerookt in het instituut.
 • In alle gevallen kan de schoonheidsspecialiste een klant of verzorging weigeren. Opnieuw is het ter beoordeling van de schoonheidsspecialiste of er een bedrag aangerekend wordt of niet. Voorschotten kunnen bijgevolg ook ingehouden worden.

Betaling:

 • Betalingen gebeuren na afloop van de behandeling volgens de mogelijkheden die het salon aanbiedt (cadeaubon, bancontact, cash of mobiel) . Producten worden pas meegegeven indien het volledige bedrag betaald is.
 • Bij verschillende behandelingen wordt er een voorschot gevraagd. Deze wordt automatisch gevraagd bij het online boeken van de afspraak, het maken van de afspraak in het salon of na verkrijgen van een factuur per mail. Geen voorschot = geen afspraak.

Klachten of ontevreden:

 • Ik doe er alles aan om een goede kwaliteit diensten en producten aan te bieden, maar het kan een keer voorkomen dat u niet tevreden bent of een klacht heeft. In dat geval stel ik het zeer op prijs dat u contact met mij opneemt, zodat we samen tot een oplossing kunnen komen.
 • Indien u een opmerking heeft over een verzorging of een andere vraag, gelieve dit te melden. Opmerkingen worden nauwkeurig geëvalueerd. Deze worden op een discrete manier behandeld.
 • Wanneer u tevreden bent, horen wij dat ook graag. Dit is een extra motivatie. Regelmatig zult U een mail ontvangen met de vraag naar uw ervaring in het salon. Het zou super zijn mocht U deze invullen!

Cadeaubonnen:

 • Cadeaubonnen hebben een geldigheidsdatum van 1 jaar.
 • Bonnen aangekocht in het salon zelf kunnen verlengd worden met 6 maand tot 2 maanden na vervaldatum mits opleg van 10% van het originele bedrag.
 • Bonnen die online aangekocht werden kunnen helaas niet verlengd worden. Vervallen = vervallen.
 • Op de dag van de behandeling dient u de bon mee te brengen. Vergeet U deze echter dan zal het normale tarief in rekening gebracht worden. Indien U de cadeaubon op een later tijdstip (binnen 1 week) binnenbrengt, dan krijgt U het betaalde bedrag terug.
 • Verloren cadeaubonnen kunnen niet worden vergoed.
 • Bij het niet opdagen voor een behandeling met een cadeaubon wordt de waarde op de bon gebruikt voor het vergoeden van het annuleringsbeleid.
 • Cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar voor contant geld. De cadeaubon is persoonlijk en kan niet doorgegeven worden aan derden.
 • Indien U online boekt met cadeaubon dient U de bonnummer te vermelden bij opmerkingen. Eventuele voorschotten worden dan zsm teruggestort.

Abonnementen:

 • Heb je bijvoorbeeld een abonnement voor Perfect Shape maar wens je eens Henna Brows, dan betaal je gewoon het bedrag voor de Henna Brows. Er gaat niks af van je 10 beurtenkaart.
 • Abonnementen worden niet terugbetaald. In geval van overmacht kan er een regeling getroffen worden, dit is aan Aaricia om te bepalen als je in aanmerking komt hiervoor.
 • Een openstaand bedrag kan niet overgezet worden naar een nieuw abonnement.
 • Het abonnement is strikt persoonlijk, het is niet mogelijk om dit te delen met een 2e persoon.
 • Kom je een afspraak niet na of annuleer je laattijdig? Dan wordt er een beurt afgetrokken van de kaart.
 • Je kan enkel een abonnement verkrijgen nadat je al eens bent langs geweest in de Brow Bar.

Privacy:

Bekijk hier de Privacy Policy van A.V Beauty & Brow Bar